แบบประเมินความเครียด

1.
มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก
2.
มีสมาธิน้อยลง
3.
หงุดหงิด/กระวนกระวาย/ว้าวุ่นใจ
4.
รู้สึกเบื่อ เซ็ง
5.
ไม่อยากพบปะผู้คน
แบบประเมินโดย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
และขอขอบคุณ นายแพทย์เจษฎา ทองเถาว์